ชุมชน

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง

นายองอาจ ซองทุมมินทร์

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร

เกี่ยวกับหน่วยงาน

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP

ข่าวประชาสัมพันธ์

24 มิถุนายน 2565 / 10.23 น.

พช.มุกดาหาร : จังหวัดมุกดาหาร ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ โครงการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ (เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.) นายองอา [...]

23 มิถุนายน 2565 / 11.13 น.

พช.มุกดาหาร : ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจราชการกรมฯ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ตรวจติดตามการปฏิบัติราชการเพื่อขับเคลื่อนงานที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2565

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. – 12.00 น [...]

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ดาวน์โหลด

ลิงค์แบนเนอร์