ชุมชน

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง

นายองอาจ ซองทุมมินทร์

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร

เกี่ยวกับหน่วยงาน

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP

ข่าวประชาสัมพันธ์

19 สิงหาคม 2565 / 15.27 น.

จังหวัดมุกดาหาร:พช.มุกดาหารประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดมุกดาหาร (คจพ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 8/2565 ผ่านระบบโปรแกรม CISCO WEBEX MEETINGS

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดมุกดาหาร (คจพ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 8/2565 ผ่านระบบโปรแกรม CISCO WEBEX MEETINGS ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการประชุม ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการฯที่แต่งตั้งจากส่วนราชการประจำจังหวัด และอำเภอ [...]

19 สิงหาคม 2565 / 12.11 น.

จังหวัดมุกดาหาร:พช.มุกดาหาร ร่วมจัดกิจกรรม “คนมุกสุขใจ นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรพระ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนางอิสรีย์ มั่งคั่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรม “คนมุกสุขใจ นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรพระ” โดยผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในส่วนราชการที่สังกัด และประชาชนทั่วไป [...]

19 สิงหาคม 2565 / 10.34 น.

พช.มุกดาหาร : จังหวัดมุกดาหารคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้า ในงาน “OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี” ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 จังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานพัฒนา [...]

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

19 สิงหาคม 2565 / 09.41 น.

รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือสามัญ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชนฯ

ลิงค์แบนเนอร์