ดาวน์โหลด
15 กันยายน 2565 / 17.23 น.

ประกาศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล พนักงานขับรถยนต์ และพนักงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ดาวน์โหลด
25 สิงหาคม 2565 / 09.06 น.

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 74