ประกาศจังหวัดมุกดาหาร  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๐ ประจำปี ๒๕๖๑ จังหวัดมุกดาหาร สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๐ ประจำปี ๒๕๖๑ จังหวัดมุกดาหาร สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

14 มิถุนายน 2560 /

02:59 น. /

ดาวน์โหลด