ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO ( Knowledge Based OTOP ) จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

11 สิงหาคม 2563 /

17:04 น. /

ดาวน์โหลด

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างให้ปฎิบัติหน้าที่นักการตลาดรุ่นใหม่ ( OTOP ) ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

07 พฤษภาคม 2563 /

17:38 น. /

ดาวน์โหลด