ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่นักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

29 ตุลาคม 2565 /

20:38 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (บ้านพักพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร)สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

11 ตุลาคม 2565 /

13:29 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล พนักงานขับรถยนต์ และพนักงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

15 กันยายน 2565 /

17:23 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 74

25 สิงหาคม 2565 /

09:06 น. /

ดาวน์โหลด