เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับและส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มสนุก กิจกรรมหลัก ยกระดับผลิตภัณฑ์เด่นกลุ่มจังหวัดสนุก (ผ้าคราม สกลนคร ผ้ามุกนครผนม ผ้าหมักโคลนมุกดาหาร) สู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11 สิงหาคม 2564 /

16:31 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับและส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มจังหวัดสนุก กิจกรรมหลักยกระดับผลิตภัณฑ์เด่นกลุ่มจังหวัดสนุก (ผ้าครามสกลนคร ผ้ามุกนครพนม ผ้าหมักโคลนมุกดาหาร) สู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22 กรกฎาคม 2564 /

08:00 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับและส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มจังหวัดสนุกระดับ กิจกรรมหลัก ยกระดับผลิตภัณฑ์เด่นกลุ่มจังหวัดสนุก(ผ้าครามสกลนคร ผ้ามุกนครพนม ผ้าหมักโคลนมุกดาหาร)สู่สากลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

20 กรกฎาคม 2564 /

17:46 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศ จังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาผ้าไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

15 มกราคม 2564 /

16:47 น. /

ดาวน์โหลด