ดาวน์โหลด
29 สิงหาคม 2560 / 15.53 น.
สอบราคาจ้างผลิต สารคดี สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รองรับการท่องเที่ยว โครงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุกตามรอยอารยธรรมลุ่มน้ำโขง (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) สู่สากล กิจกรรท่องเที่ยว สนุก สุขใจด้วย Smart Village Smart OTOP

สอบราคาจ้างผลิต สารคดี สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รองรับการท่องเที่ยว โครงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุกตามรอยอารยธรรมลุ่มน้ำโขง (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) สู่สากล กิจกรรท่องเที่ยว สนุก สุขใจด้วย Smart Village Smart OTOP

ดาวน์โหลด
18 สิงหาคม 2560 / 10.39 น.
โ่ครงการจ้างออกแบบและจัดทำมาสคอตหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รองรับการท่องเที่ยวโครงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุกตามรอยอารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม)

โ่ครงการจ้างออกแบบและจัดทำมาสคอตหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รองรับการท่องเที่ยวโครงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุกตามรอยอารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม)

ดาวน์โหลด
18 สิงหาคม 2560 / 10.33 น.
โครงการจ้างออกแบบและจัดทำ Brand หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รองรับการท่องเที่ยวโครงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุกตามรอยอารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม)

โครงการจ้างออกแบบและจัดทำ Brand หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รองรับการท่องเที่ยวโครงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุกตามรอยอารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม)