ดาวน์โหลด
07 มีนาคม 2561 / 15.34 น.

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างมหกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มสนุก โครงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุก ตามรอยอารยธรรมลุ่มน้ำโขง (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) โครงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุก สุขใจด้วย Smart Village Smart OTOP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด
30 มกราคม 2561 / 16.52 น.

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ OTOP ระดับพรีเมี่ยม โครงการท่องเที่ยว สนุก สุขใจ ด้วย Smart Village Smart OTOP กิจกรรม พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน

ดาวน์โหลด
30 มกราคม 2561 / 16.48 น.

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างจัดมหกรรมสินค้ากลุ่มจังหวัดสู่สากล “SHOP สนุก สุขใจ” โครงการท่องเที่ยวสนุก สุขใจด้วย Smart Village Smart OTOP กิจกรรม มหกรรมสินค้ากลุ่มจังหวัดสู่สากล “SHOP สนุก สุขใจ”

ดาวน์โหลด
30 มกราคม 2561 / 16.46 น.

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้าง จ้างออกแบบผลิตภัณฑ์ OTOP โครงการท่องเที่ยวสนุก สุขใจด้วย Smart Village Smart OTOP กิจกรรมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (กลุ่มศักยภาพทั่วไป)

ดาวน์โหลด
30 มกราคม 2561 / 16.39 น.

ประกาศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุสนับสนุนโครงการท่องเที่ยวสนุก สุขใจด้วย Smart Village Smart OTOP กิจกรรมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (กลุ่มที่มีศักยภาพทั่วไป)