ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (บ้านพักพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (บ้านพักพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

31 ตุลาคม 2565 /

11:54 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (บ้านพักพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร)สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

12 ตุลาคม 2565 /

14:16 น. /

ดาวน์โหลด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ (บ้านพักพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

10 ตุลาคม 2565 /

15:50 น. /

ดาวน์โหลด