พช.คำชะอี ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

26 November 2020 /

19:54 น.

พช.คำชะอี จัดพิธีรับมอบโปสการ์ดภาพวาดฝีพระหัตถ์ "โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง" และประชุมชี้แจงแนวทางตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ระยะที่ 1

16 November 2020 /

15:01 น.