อำเภอดอนตาล ร่วมประชุมทางไกลผ่าน Video conference ตามโครงการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล กิจกรรมเพิ่มศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล

23 November 2021 /

11:56 น.