พช.คำชะอี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตปี 2564 มอบความสุขของขวัญปีใหม่ มท.สร้างสุข ( Happy Creation) และให้คำแนะนำเพื่อขยายผลการทอ “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”

22 January 2021 /

21:21 น.

พช.คำชะอี ลงพื้นที่เยี่ยมให้คำแนะนำครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" และติดตามโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ 2

21 January 2021 /

19:12 น.