@พช.เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกิจกรรมคัดเลือก ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี ๒๕๖๖ พร้อมนำเสนอสินค้าโอทอปเด่น นิทรรศการโคก หนอง นา โมเดล ต.บางทรายใหญ่ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

27 January 2023 /

16:29 น.