๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น.นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมนายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมในพิธีเปิดโครงการถนนคนเดิน “ลานสนุกมุกดาหาร” ณ จุดชมวิวริมแม่น้ำโขง สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๒ ต.บางทรายใหญ่ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

01 กันยายน 2560 /

15:53 น.

๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมพัฒนาการอำเภอ/หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย/นักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐

01 กันยายน 2560 /

11:08 น.

๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๙ น.นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

01 กันยายน 2560 /

11:03 น.

๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบนายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน แจ้งแนวทางการดำเนินงาน ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ (ตลาดชุมชน ไทกะเลิง อำเภอดอนตาล)

01 กันยายน 2560 /

10:55 น.

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ได้รายงานผลการดำเนินงานฯการประชุม คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

31 สิงหาคม 2560 /

15:51 น.