พช.มุกดาหารลงพื้นที่ร่วม Kick of “เอามื้อสามัคคี” ขับเคลื่อนกิจกรรม ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

28 พฤษภาคม 2564 /

15:45 น.

พช.มุกดาหารประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลต้นแบบและคลิปวิดีโอเชิดชูเกียรติการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฎิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 ระดับจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2564

25 พฤษภาคม 2564 /

17:00 น.