พช.มุกดาหาร : OTOP จังหวัดมุกดาหาร ยกขบวนสินค้าแสดงในงาน “OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี” ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 จังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานพัฒนา [...]

อ่านต่อ

พช.มุกดาหาร : พิธีเปิดงาน OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี 2565 “ผ้าทอไทย สายใยแห่งพระเมตตา สร้างอาชีพ ปวงประชาอย่างยั่งยืน” ณ เวทีกลางอาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพคเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น. พลเอก อนุพงษ์ เผ่า [...]

อ่านต่อ

พช.มุกดาหาร : กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดมุกดาหาร ร่วมงานแสดงสินค้า “OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี” ระหว่างวันที่ 12 -20 สิงหาคม2565 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

จังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ได [...]

อ่านต่อ

พช.มุกดาหาร : จังหวัดมุกดาหาร นำผู้ประกอบการ OTOP ร่วมงาน “OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี” ภายใต้แนวคิด “ผ้าทอไทย สายใยแห่งพระเมตตา สร้างอาชีพ ปวงประชาอย่างยั่งยืน”

วันที่ 13 สิงหาคม 2565 จังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานพัฒนา [...]

อ่านต่อ

พช.มุกดาหาร : พัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมใจถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

Please add some content in your page. [...]

อ่านต่อ

พช.มุกดาหาร : ตัวแทน KBO มุกดาหารร่วมการประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดดีเด่น ประจำปี 2565 ในงาน OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี 2565

มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 1 [...]

อ่านต่อ

พช.มุกดาหาร : นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ ๑๑ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (นครพนม สกลนคร มุกดาหาร) ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ในพื้นที่ อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร/ผู้อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดมุกดาหาร (ผอ.จอส.พระราชทาน จ.มห.) มอบหมายให้นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานฯเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน/รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประชาชน นักเรียน/นักศึกษา และจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรม [...]

อ่านต่อ

พช.มุกดาหาร : นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ ๑๑ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (นครพนม สกลนคร มุกดาหาร) ลงพื้นที่ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2565

นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ ๑๑ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร รับฟังรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565/ 8 ภารกิจสำคัญกรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร [...]

อ่านต่อ

พช.มุกดาหาร : ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของชาติไทย “วันแม่แห่งชาติ” พ.ศ. 2565 จังหวัดมุกดาหาร”

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร/ผู้อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัด มุกดาหาร (ผอ.จอส.พระราชทาน จ.มห.) มอบหมายให้นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานฯ พร้อมด้วยส่วนราชการ/หน่วยงาน ประชาชน และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมปลูกป่า “วันแม่แห่งชาติ พ.ศ. 2565 จังหวัดมุกดาหาร” ณ พื้นที่ป่าภูผาเจีย บ้านด่านคำ หมู่ที่ 6 ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร [...]

อ่านต่อ