๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมสนับสนุนปัจจัยการประกอบอาชีพ งบประมาณ ๖,๒๐๐ บาท และสนับสนุนครัวเรือนยากจนตามโครงการสัมมาชีพชุมชน จำนวน ๒,๐๐๐ บาท ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณียากจน เจ็บป่วย พิการอนาถา จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

21 กันยายน 2560 /

10:34 น.

๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมสนับสนุนปัจจัยการประกอบอาชีพ งบประมาณ ๖,๖๐๐ บาท และสนับสนุนครัวเรือนยากจนตามโครงการสัมมาชีพชุมชน จำนวน ๒,๐๐๐ บาท ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณียากจน เจ็บป่วย พิการอนาถา จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

21 กันยายน 2560 /

10:32 น.

๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ได้ร่วมพบปะและนำบริการในภารกิจงานพัฒนาชุมชนร่วมให้บริการประชาชน ณ เทศบาลตำบลบ้านแก้ง หมู่ที่ ๑ ต.บ้านแก้ง อ.ดอนตาล

21 กันยายน 2560 /

10:29 น.

๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น.นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ได้เข้าร่วมการประชุมและนำเรียนข้อมูลในบทบาทภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนในการแก้ไขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านแก้ง หมู่ที่ ๑ ต.บ้านแก้ง อ.ดอนตาล

21 กันยายน 2560 /

10:27 น.

๒๐ ก.ย. ๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น.นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร พร้อมนางคำนึงนิตย์ ฤทธิ์สรไกร นายกเหล่ากาชาดจังหวัด รอง ผวจ. ส่วนราชการและพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้า ตามโครงการผู้ว่าฯพาเยี่ยมวัดทำบุญ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธ จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมี ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานในพิธี พร้อมนี้นายสุระชาติ พรหมดิเรก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ ได้ร่วมการทำบุญฯ ณ วัดคำสายทอง ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร

21 กันยายน 2560 /

10:10 น.

๒๐ ก.ย. ๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น.นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบนายชัยพร เขิมขันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

21 กันยายน 2560 /

10:09 น.

๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการตรวจรับฯ นำโดยนายสุระชาติ พรหมดิเรก ประธานกรรมการฯ พร้อมคณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน/ของฝากของที่ระลึก ตามโครงการท่องเที่ยว “สนุก” สุขใจด้วย Smart Village Smart OTOP ณ ห้องจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

21 กันยายน 2560 /

09:59 น.

๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ พ.ต.อ.โกเมน สุภาพ ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร ส่งมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน ๑,๒๓๙ ดอก และสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร/สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน 2,599 ดอกให้กับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

21 กันยายน 2560 /

09:56 น.