๔ กรกฏาคม ๒๕๖๑ นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายเกษม รัตนบุรี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พร้อมคณะกรรมการพิจารณาการคัดเลือกหน่วยงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องรับรองสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดา [...]

อ่านต่อ

3 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร นำโดยนางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจกลไกขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดมุกดาหาร เป็นวันที่สองของการประชุมฯ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากหลายภาคส่วนเช่น สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี/ธกส.สาขามุกดาหาร/สำนักงานการท่องเที่ยวนครพนม/คณะอาจารย์จากวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เป้าหมายผู้เข้าประชุมฯ จำนวน 240 คน ณ ห้องมุจลินทร์ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ โฮเทล อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

3 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร นำโดยน [...]

อ่านต่อ

3 ก.ค.61 เวลา 15:00-17:00 น. น. ณ ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทสหเรือง มุกดาหาร ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผวจ.มุกดาหาร ให้การต้อนรับนางสายพิรุณ น้อยศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการการประกวดกิจกรรมTOBE NUMBER ONE ระดับประเทศ โดยประเภทกลุ่มสถานประกอบการ บริษัทสหเรือง ได้ผ่านการคัดเลือกระดับภาคเข้าสู่การประกวดในระดับประเทศ ประจำปี 2561 ทั้งนี้นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบนายสุระชาติ พรหมดิเรก หน.กลุ่มงานสารสนเทศฯ ร่วมให้การต้อนรับและสนับสนุนกิจกรรม

3 ก.ค.61 เวลา 15:00-17:00 น. น. ณ ชมรม TO BE NUMBER ONE [...]

อ่านต่อ

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30น.ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานพิธีปิดโครงการพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่แรงงานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และมอบวุฒิบัตรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกทักษะสาขาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและพาณิชย์ขนาดเล็ก สาขาช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า และสาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ โดยมีนางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร นางสาวเยาวลักษณ์ สุทธิมนัส ผู้แทนกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีฯ ทั้งนี้นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายนายสุระชาติ พรหมดิเรก หน.กง.สารสนเทศฯ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องพลอยบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมพลอยพาเลซ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30น.ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเท [...]

อ่านต่อ

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจกลไกขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุโครงการ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย แกนนำหมู่บ้านชุมชน OTOP นวัตวิถี คณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(คณะอนุกรรมการ นตผ.) ระดับจังหวัด-ระดับอำเภอ ตัวแทนบริษัทประชารัฐรักสามัคคี เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ ๒ -๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒๔๐ คน ณ ห้องมุจลินทร์ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ โฮเทล อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ [...]

อ่านต่อ

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจัง [...]

อ่านต่อ

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ดำเนินโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) ๘ เส้นทาง “ภูไทสายน้ำ” บ้านหนองหล่ม ม.3 ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล โดยคณะกรรมการบริหารหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว นำผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา จำนวน 40 คน เยี่ยมชมกิจกรรมตามโปรแกรมท่องเที่ยวของหมู่บ้าน ประกอบด้วย รับฟังการแนะนำหมู่บ้านและเส้นทางท่องเที่ยว กราบขอพรพระพุทธรูปมุจรินทร์ อายุกว่า 1,000 ปี ลอยกระทงรับโชคลาภมงคลชีวิต เดินเล่นชิวๆบนสะพานไม้ไผ่ชมอุโมงค์ต้นไม้พื้นถิ่นมีที่หนองหล่มที่เดียวที่รากต้นไม้ไม่เกาะดิน พักรับประทานอาหารเที่ยงที่ศาลาริมโขง ชมพิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตภูไทสายน้ำที่บันทึกเรื่องราวของบรรพบุรุษบ้านหนองหล่ม ช๊อปฟินๆ ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าOTOP เรียนรู้วิถีชุมชน การสร้างรายได้เสริมด้วยการฉีกตอง/การทำตุ้มหูจากเศษผ้า/การทำน้ำนมข้าวกล้อง และอื่นๆ ปิดท้ายด้วยกิจกรรมพาแลงและชมการแสดงวัฒนธรรมภูไทสายน้ำบ้านหนองหล่ม ในการนี้ นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางกานต์พิชชา สุธีรวิชญนันท์ พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการและอำนวยความสะดวกผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ 29 มิถุนายน 2561  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดา [...]

อ่านต่อ

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น.ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบนายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่แรงงานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายใต้โครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ (ลาว/กัมพูชา/เมียนมา) ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้องค์กรภาครัฐบาล ภาคเอกชนประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐและแรงงานทั้ง 2 ฝ่ายไทยฝ่ายประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งสร้างความเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาทางด้านการค้ามนุษย์ โดยมีท้าวคำไพร พันทองดี รองกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ จังหวัดขอนแก่น ท้าวคำพู ตุไพทูน รองเจ้าแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีเปิดฯ ทั้งนี้นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบนายสุระชาติ พรหมดิเรก หน.กง.สารสนเทศฯ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร บ้านสามขา ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น.ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ปร [...]

อ่านต่อ

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัด จังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนมิถุนายน 2561 เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล ข้อราชการต่างๆ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมการจัดงานพิธีวันเฉลิมชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561 ให้สมพระเกียรติ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยมีนายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ทั้งพลเรือน ทหาร ตำรวจ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงทั้งนี้นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบนายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หน.กง.ยุทธศาสตร์ฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 5

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ป [...]

อ่านต่อ