พช.มุกดาหาร: สนองรับ กิจกรรมกรมการพัฒนาชุมชนดำเนินพิธีจารอักขระแผ่นโลหะมงคล เพื่อนำหล่อพระพุทธรูป “พระพุทธพัฒนปชานาถ” เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี สถาปนากรมการพัฒนาชุมชน

20 ตุลาคม 2564 /

18:28 น.

 พช.มุกดาหาร: ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้า  และรายงานฐานข้อมูลโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting .

07 ตุลาคม 2564 /

17:05 น.

พช.มุกดาหาร : จัดกิจกรรมดำเนินโครงการยกระดับและส่งเสริมการผลิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มจังหวัดสนุกเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์เด่นกลุ่มจังหวัดสนุก (ผ้าคราม ผ้ามุกนครพนม ผ้าหมักโคลน) สู่สากล

06 ตุลาคม 2564 /

11:59 น.