ชุมชน

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

15 January 2563 / 15.38 น.

พช.มุกดาหาร ร่วมประชุมกรมฯ TV พช. Copy

>> Change for Good<< 📣 ประชุมกรมฯ ผ่านระบบ TV พช. วันอังคารที่ 15 ม.ค. 2562 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร >>นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 3001 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช.เพื่อติดตามรับฟังนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งในการประชุมฯ ได้รายงานความก้าวหน้าและแนวทางในการดำเนินงานฯ จำนวน 6 เรื่อง ดังนี้ 1) โครงการส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นที่ 1 ระดับครัวเรือน 2) โครงการ “ทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด” 3) โครงการนักการตลาดรุ่นใหม่เพื่อสังคม 4) โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน 5) โครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง [...]

ดูทั้งหมด

15 January 2563 / 15.31 น.

พช.มุกดาหาร ร่วมประชุมกรมฯ TV พช.

>> Change for Good<< 📣 ประชุมกรมฯ ผ่านระบบ TV พช. วันอังคารที่ 15 ม.ค. 2562 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร >>นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 3001 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช.เพื่อติดตามรับฟังนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งในการประชุมฯ ได้รายงานความก้าวหน้าและแนวทางในการดำเนินงานฯ จำนวน 6 เรื่อง ดังนี้ 1) โครงการส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นที่ 1 ระดับครัวเรือน 2) โครงการ “ทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด” 3) โครงการนักการตลาดรุ่นใหม่เพื่อสังคม 4) โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน 5) โครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง [...]

09 February 2560 / 11.12 น.

CDD upgrade Branding products Supporting economic foundations

CDD upgrade Branding products Supporting economic foundations Community Development Department upgrade Branding products Supporting economic foundations and civil state Today, 7 Dec 59 at 13.00. Mr. Apichart’s Dilok Medical Branch. Director of Community Development Department Presided the opening ceremony of the workshop was to develop elevated. Branding products and a special lecture. Modify OTOP year [...]

09 February 2560 / 10.52 น.

The Deputy Director-General of CDD congress and encourage people who came for competitive examination

Mr. Atthanit Sumpantarut The Deputy Director-General, Department of Community Development. Chairman conducted the competition to appoint a person to serve as a civil servant in the position of Community Development Specialist. Meet and encourage the candidates competing for the position measurement of the interview. On 9- 10 January, 2559 402, Wayupak meeting room, 4th Floor [...]

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ดาวน์โหลด

ลิงค์แบนเนอร์