พช.มุกดาหาร : ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี พ.ศ. 2566 เนื่องใน“วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

           พช.มุกดาหาร : ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี พ.ศ. 2566 เนื่องใน“วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”            

           วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น.

           นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี พ.ศ. 2566 เนื่องใน “วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” พร้อมด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานทุกภาคส่วน จิตอาสาพระราชทาน ประชาชน และนักศึกษา/นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานราชการทุกภาคส่วน ได้แสดงความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงพระราชกรณียกิจในการรวบรวมไพร่พล ระหว่างปี พ.ศ. 2114 – 2148 เพื่อฟื้นฟูอาณาจักรอยุธยา ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ชาตินักรบผู้กอบกู้เอกราชของชาติไทย ในปี พ.ศ. 2135 ที่มีชัยชนะต่อประเทศพม่า หรือเรียกว่า “สงครามยุทธหัตถี” และให้หน่วยงานราชการได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ณ บริเวณถนนหน้าโรงเรียนชุมชนคำชะอี ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

            ในการนี้ นายองอาจ ซองทุมมินทร์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสุปราณี รัชอินทร์ นักวิชาการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี พ.ศ. 2566 เนื่องใน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” และร่วมกิจกรรมทำความสะอาดพัฒนาพื้นที่ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

             ณ บริเวณถนนหน้าโรงเรียนชุมชนคำชะอี ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร          

  

#มทสร้างสุขHappyCreation

#130ปีกระทรวงมหาดไทย

#กรมการพัฒนาชุมชน

#CDD

#ChangeForGood

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน

#สร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ

#OTOP

#OTOPCITY2022

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

@มุกดาหารเมืองสำราญชายโขง

ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(Visited 1 times, 1 visits today)