พช.มุกดาหาร : ร่วมการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

          พช.มุกดาหาร : ร่วมการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   

           วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น

           จังหวัดมุกดาหาร โดยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประจำจังหวัดมุกดาหาร กำหนดออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดมุกดาหาร ในพื้นที่ห่างไกล โดยมีกิจกรรมการตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคทันตกรรม การบริการแพทย์แผนไทย ตรวจสารเคมีในเลือด การให้ความรู้และฝึกทักษะตรวจเต้านมตนเอง ตลอดจนให้ความรู้ ในการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน และเยี่ยมบ้านผู้ป่วย

           นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) (สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 พร้อมด้วย เหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ หน่วยงานระดับอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะโนดน้อย และประชาชนในพื้นที่ พร้อมกัน ณ โรงเรียนบ้านหนองยาง หมู่ที่ 8 บ้านหนองยาง ตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ร่วมการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดมุกดาหาร โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร กล่าวรายงาน มีกิจกรรมดังนี้ ประธานและคณะฯ มอบสิ่งของแก่ราษฎรในพื้นที่ เช่น แว่นตา กางเกงขาสั้นลำลอง ถุงยังชีพ ยาตำราหลวง และตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และร่วมออกปฏิบัติงานเยี่ยมบ้าน ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง จำนวน 2 ราย   

           ทั้งนี้ นายองอาจ ซองทุมมินทร์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  ในการนี้ ประธานและคณะฯ ได้เยี่ยมชมกลุ่มผู้ผลิตชุมชน (OTOP) ในพื้นที่ ร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP โดยมีนายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง ร่วมต้อนรับและร่วมการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) หน่วยงานระดับอำเภอ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

            ณ โรงเรียนบ้านหนองยาง หมู่ที่ 8 บ้านหนองยาง ตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร  

 

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO                          

#CDD                                                                          

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

ภาพ/ข่าวโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(Visited 1 times, 1 visits today)