ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.มุกดาหารลงพื้นที่ติดตามงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

พช.มุกดาหารลงพื้นที่ติดตามงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันจันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.

นายองอาจ ซองทุมมินทร์  พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและเร่งรัดหนี้เกินกำหนดชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ณ อำเภอดอนตาล และอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร กลุ่มเป้าหมายจำนวน 6 ราย ซึ่งผลการติดตามการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ปรากฏว่ากลุ่มเป้าหมายให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมตามมาตรการบริหารจัดการหนี้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นอย่างดี

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)