พช.มุกดาหาร จัดกิจกรรมประกวดส้มต้มลีลา และสำรับอาหารจากปลาแม่น้ำโขง

พช.มุกดาหาร จัดกิจกรรมประกวดส้มต้มลีลา และสำรับอาหารจากปลาแม่น้ำโขง

วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม 2565

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร  ในฐานะประธานการจัดงานกาชาด และงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2565 มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารจัดกิจกรรมประกวดส้มตำลีลา  และสำรับอาหารจากปลาแม่น้ำโขง  ในวันที่ 13 มกราคม 2565 ณ บริเวณจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP

โดยนายอำพร  พลเยี่ยม รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร นำทีมข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมดำเนินการ โดยมีทีมเข้าน่วมประกวด จำนวน 8 ทีม ผลการประกวด ดังนี้

ประเภทส้มตำลีลา

ชนะเลิศอันดับ 1 ทีมอำเภอหนองสูง

อันดับ 2 อำเภอหว้านใหญ่

อันดับ 3 อำเภอดอนตาล

ประเภทสำรับอาหารจากปลาแม่น้ำโขง

ชนะเลิศ อันดับ 1 อำเภอนิคมคำสร้อย

อันดับ 2 อำเภอเมือง

อันดับ 3 อำเภอดงหลวง 1

 

#กรมการพัฒนาชุมชน

#CDD

#SEPtoSDGs

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565  Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)