พช.มุกดาหาร ร่วมประชุมการขับเคลื่อนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Webbex

พช.มุกดาหาร ร่วมประชุมการขับเคลื่อนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Webbex

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมฯและมอบแนวทางนโยบายในการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ webex ร่วมด้วยนาย นิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ตลอดจนเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ

ในการนี้นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายสุรชาติ ตันติปาลี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน  นักวิชาการพัฒนาชุมชน และนักพัฒนาชุมชน กลุ่มงานสารสนเทศ ร่วมประชุมการขับเคลื่อนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบwebex ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1  ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

การประชุมครั้งนี้มีประเด็นวาระที่สำคัญ ชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ ดังนี้

  1. แนวทางการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ปี 2565
  2. ศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการบริหารและประโยชน์ และการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2565
  3. การวิเคราะห์ข้อมูลพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ Big Data และCDD EIS พกพา
  4. การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนดิจิทัล 4.0 ปี 2565

ทั้งนี้นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้เน้นย้ำเรื่องเรื่องทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ของการวางระบบฐานข้อมูล ที่จะให้ ระบบ Big Data และCDD EIS พกพา ใช้เป็นฐานข้อมูลให้ทุกคนได้นำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาพื้นที่ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ปี 2565 ให้บรรลุเป้าหมายของกรมการพัฒนาชุมชนที่วางไว้ต่อไป

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)