พช.มุกดาหาร:เข้าร่วมประชุมรับการตรวจเยี่ยมส่วนราชการระดับกรม ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

พช.มุกดาหาร:เข้าร่วมประชุมรับการตรวจเยี่ยมส่วนราชการระดับกรม ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564  เวลา 13.30 น

นายชูศักดิ์  ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ/และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมรับฟังการประชุม “การตรวจเยี่ยมส่วนราชการระดับกรม ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย” ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมฯ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (ZOOM) พร้อมกัน 76 จังหวัดทั่วประเทศ และกำหนดให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทุกคน ได้ร่วมรับฟังการประชุมฯ ผ่านระบบ Streaming Live สด ผ่านเพจ Facebook fanpage กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมกัน ทั้ง 7 อำเภอ ในจังหวัดมุกดาหาร

โดย นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงานในประเด็นการพัฒนาด้านต่างๆ ของกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมด้วยรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ตลอดจนเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อให้ผู้บริหารได้ตรวจเยี่ยมและรับทราบข้อมูลสำคัญเพื่อขับเคลื่อนงานให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ตลอดจนมอบนโยบายการปฏิบัติราชการโดยปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะฯ ตรวจเยี่ยม ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น3 กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานครฯ

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)