พช.มุกดาหาร: สนองรับ กิจกรรมกรมการพัฒนาชุมชนดำเนินพิธีจารอักขระแผ่นโลหะมงคล เพื่อนำหล่อพระพุทธรูป “พระพุทธพัฒนปชานาถ” เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี สถาปนากรมการพัฒนาชุมชน

พช.มุกดาหาร: สนองรับ กิจกรรมกรมการพัฒนาชุมชนดำเนินพิธีจารอักขระแผ่นโลหะมงคล เพื่อนำหล่อพระพุทธรูป “พระพุทธพัฒนปชานาถ” เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี สถาปนากรมการพัฒนาชุมชน

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564   เวลา 10.00 น.

นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร นำคณะข้าราชการพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร เข้ากราบนมัสการพระเกจิอาจารย์ ในจังหวัดมุกดาหาร จารอักขระ แผ่นเงิน แผ่นทองแดง และแผ่นทองเหลือง เพื่อนำไปประกอบพิธีหล่อพระพุทธรูป และเหรียญพระพุทธพัฒนปชานาถ เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชนโดยกรมการพัฒนาชุมชน กำหนดจัดพิธีหล่อพระพุทธรูป และเหรียญ พระพุทธพัฒนปชานาถ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 เวลา 07.30 น. เพื่อความเป็นสิริมงคล กรมฯ จึงได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ทุกจังหวัด นำแผ่นเงิน แผ่นทองแดง และแผ่นทองเหลือง ให้พระเกจิในพื้นที่แต่ละจังหวัดทำพิธีจารอักขระแผนเงิน แผ่นทองแดง และแผ่นทองเหลือง ก่อนนำไปร่วมพิธีหล่อพระพุทธรูป และเหรียญ ในวันดังกล่าว สำหรับจังหวัดมุกดาหาร ดำเนินการนำจารแผ่นเงิน แผ่นทองแดง และแผ่นทองเหลือง ในระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2564 โดยมีพระเกจิอาจารย์ของจังหวัดมุกดาหาร  ร่วมจารอักขระลงบนแผ่นเงิน แผ่นทองแดง และแผ่นทองเหลือง เพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดพิธีหล่อพระพุทธรูป และเหรียญ พระพุทธพัฒนปชานาถ ของกรมการพัฒนาชุมชน ดังนี้
1. พระครูจันทรวิสุทธิ์ (หลวงตาล้วน) วัดครีมงคลเหนือ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.มุกคาหาร

2. พระครูทิพยธรรมากรณ์ (หลวงพ่อไสว สุธิโร) วัดผาพยอม อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร

3.พระครูสุทธิสิริคุณ(หลวงปู่ขาน) สำนักสงฆ์หนองอ้อ บ้านดงเย็น อ.เมือง จ.มุกดาหาร พระครูสุทธิสิริคุณ หรือ หลวงปู่ขาน อินทปัญโญ เจ้าอาวาสวัดศรีสะอาด บ้านดงเย็น ต.ดงเย็น อ.เมือง จ.มุกดาหาร และเจ้าสำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมท่าวังน้ำบ่อหนองอ้อ และเจ้าคณะตำบลดงเย็น ได้ชื่อว่าเป็นพระกัมมัฏฐาน ที่ได้รับความเคารพเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่ง

ทั้งนี้กรมการพัฒนาชุมชน ได้ถือเอาวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน โดยในปีนี้ กรมการพัฒนาชุมชนได้ก่อตั้งครบ 60 ปี จึงได้จัดสร้างพระพุทธรูป “ พระพุทธพัฒนปชานาถ ” ขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในวันครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน และเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน โดยในการจัดสร้างพระพุทธรูป “ พระพุทธพัฒนปชานาถ ” นั้นมีการสร้างองค์พระจำนวน 2 ขนาด คือ 1) ขนาดสูง 75 นิ้ว จำนวน 13 องค์ เพื่อประจำกรมการพัฒนาชุมชน 1 องค์ ประจำศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 11 แห่ง และวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน 1 แห่ง และ 2) ขนาดสูง 32 นิ้ว สำหรับบูชาบนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และอำเภอ รวม 955 องค์ เพื่อให้ข้าราชการและประชาชนทั่วไปได้กราบไหว้บูชาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

   

(Visited 1 times, 1 visits today)