พช.มุกดาหาร ร่วมรับชมพิธีมอบแบบผ้าบาติกลายพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

พช.มุกดาหาร ร่วมรับชมพิธีมอบแบบผ้าบาติกลายพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564  เวลา 13.30 น.

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีมอบแบบผ้าบาติกลายพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ตามโครงการสืบสานภูมิปัญญาพื้นถิ่นสู่การพัฒนาผ้าถิ่นไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ด้านการออกแบบเครื่องแต่งกาย และการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมจากภูมิปัญญาพื้นถิ่นของไทย เพื่อประชาสัมพันธ์ผ้าบาติกลายพระราชทาน และเป็นต้นแบบ พัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าถิ่นไทย โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีมอบผ้าบาติกลายพระราชทาน “ปาเตะร่วมใจเทิดไท้เจ้าหญิง” “ท้องทะเลไทย และป่าแดนใต้” โดยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนมอบให้แก่ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนจำนวน 3 ลาย เบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราช และร่วมเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา นิทรรศการผ้าไทยใส่ให้สนุก และการบรรยายให้ความรู้เรื่องลายผ้าพระราชทาน ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน

ในการนี้ นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบหมายให้ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมใส่ผ้าไทยขอลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์การสวมใส่ผ้าไทย ตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่พระราชทานแก่วงการผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” และสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งจะทำให้เกิดรายได้ กลับสู่ชุมชน ส่งเสริมให้ผู้ประกอบ OTOP  มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคงขึ้น รวมทั้งจะเป็นการรักษา ต่อยอด อนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญาของผ้าทอไทย ให้คงอยู่ ตลอดไป

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1 (หลังใหม่)

#WorldSoilDay

#UNFAO

#CDD

#กรมการพัฒนาชุมชน

#SDGforAll@Kmitl

#SEPtoSDGs

#GlobalSoilPartnership

ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)