พช.มุกดาหาร ร่วมพิธีเปิดการประกวดผลงานเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Base OTOP:KBO) ปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

พช.มุกดาหาร ร่วมพิธีเปิดการประกวดผลงานเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Base OTOP:KBO) ปี 2564  ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.30 น.

นายสุรศักด์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดผลงานเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Base OTOP:KBO) ปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

ในการนี้นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายอำพร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนางบุบผา ปัญญา นักวิชาการพัฒนาชุม ผู้รับผิดชอบงาน ร่วมพิธีเปิดผ่านระบบออนไลน์ การประกวดผลงานเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Base OTOP:KBO) ปี 2564

ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1 (หลังใหม่)

#WorldSoilDay

#UNFAO

#CDD

#กรมการพัฒนาชุมชน

#SDGforAll@Kmitl

#SEPtoSDGs

#GlobalSoilPartnership

ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)