พช.มุกดาหาร : พจ.มุกดาหารร่วมกับพุทธศาสนิกชนชาวมุกดาหาร นมัสการพระธาตุภูมโนรมย์ สรงน้ำรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์และพระอังคารเพ็ญ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2564

พช.มุกดาหาร : พจ.มุกดาหารร่วมกับพุทธศาสนิกชนชาวมุกดาหาร นมัสการพระธาตุภูมโนรมย์ สรงน้ำรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์และพระอังคารเพ็ญ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2564

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564  เวลา 09.00 น.

นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยข้าราชการ/ส่วนราชการ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชนชาวมุกดาหาร ร่วมนมัสการพระธาตุภูมโนรมย์ สรงน้ำรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ และพระอังคารเพ็ญ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี2564 สืบสานเที่ยวสงกรานต์แบบประเพณีไทย ขึ้นปีใหม่แบบวิถีพุทธ ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งจังหวัดมุกดาหารได้จัดขึ้นทุกปี เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามสืบไป นอกจากนมัสการพระธาตุมโนรมย์ ปิดทอง สรงน้ำรอยพระพุทธบาทแล้ว ในปีนี้ทางคณะสงฆ์และกรรมการวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ ได้ร่วมกับทางจังหวัดมุกดาหาร จัดงานประจำปีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จัดให้มีพิธีบวงสรวงใหญ่เพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีอุปการคุณต่อบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งและพัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรืองมาตราบทุกวันนี้

สำหรับวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ ตั้งอยู่บนยอดเขาภูมโนรมย์ ตำบลนาสีนวล อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ตามหลักฐานที่ปรากฏในแผ่นกระดานชนวนที่จารึกไว้ด้านหลังพระพุทธรูปอังคารเพ็ญ สร้างขึ้นเมื่อปี 2461 และเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทเป็นรอยพระพุทธบาทขนาดเล็ก ซึ่งสร้างขึ้นจากหินทราย มีความกว้าง 80 เซนติเมตร ความยาว 1.8 เมตร สร้างเป็นลักษณะลอยตัวสูงขึ้นจากพื้นประมาณ 90 เซนติเมตร ถ้านับอายุของวัดนี้ถึงปัจจุบันรวม 100 กว่าปี และในปัจจุบัน ทางจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับทางวัดได้สร้างพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 39.99 เมตร สูง 59.99 เมตร รวมความสูงจากฐานถึงยอดเศียร 84 เมตร ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดมุกดาหาร

ในการนี้ นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมนมัสการพระธาตุภูมโนรมย์ สรงน้ำรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ และพระอังคารเพ็ญ เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวันขึ้นปีใหม่ไทย เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 สืบไป

@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)