จังหวัดมุกดาหาร : สนับสนุนการฝึกอบรม “โคก หนอง นา โมเดล” รุ่นที่ 3 ในการน้อมนำศาสตร์พระราชา ไปสู่การปฏิบัติ

จังหวัดมุกดาหาร : สนับสนุนการฝึกอบรม “โคก หนอง นา โมเดล” รุ่นที่ 3 ในการน้อมนำศาสตร์พระราชา ไปสู่การปฏิบัติ

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564   เวลา 10.00  น.

นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร​ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้าอบรมตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่​ประยุกต์สู่​ “โคก​ หนอง​ นา​ โมเดล​” กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง​ รูปแบบ​ โคก​ หนอง​ นา​ โมเดล​

กลุ่มเป้าหมายเป็นครัวเรือนต้นแบบ​ HLM  72 คนและนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต.)อำเภอคำชะอี จำนวน  18 คน รวมทั้งสิ้น 90  คน เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบโคก หนอง นา โมเดล​ ดำเนินการระหว่างวันที่​ 23 – 27​ กุมภาพันธ์ 2564  ณ​ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ​มุกดาหารประสานมิตร​ บ้านบะ หมู่​ 5  ตำบลกกแดง​  ​อำเภอนิคมคำสร้อย​  จังหวัดมุกดาหาร​  ซึ่งวันนี้ เป็นวันแรก ของการฝึกอบรมของรุ่น ที่ 3 กิจกรรมที่ดำเนินในวันนี้ ประกอบด้วย

  1. ฟังการบรรยายเพื่อสร้างความเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ในศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน ( โดยพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร   )
  2. เรียนรู้หลักกสิกรรมธรรมชาติ ( โดยนายโฮม อุคำ ผอ.ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ )
  3. เรียนรู้ตำราบนดิน ( ทีมวิทยากร ศูนย์ฯ )
  4. การแปลงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติแบบเป็นขั้นตอน ( ทีมวิทยากร ศูนย์ฯ )

ในโอกาสนี้ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหารได้พบปะผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยให้ทุกคนตั้งใจเก็บเกี่ยวความรู้ ประสบการณ์ในการฝึกอบรมครั้งนี้ให้ได้มากที่สุด เพื่อนำไปใช้ในพื้นที่ของตน และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงขยายผล “โคก หนอง นา โมเดล”ให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชน และสร้างความมั่นคงทางอาหาร และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในโอกาสต่อไป

@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)