จังหวัดมุกดาหาร: พ่อเมืองมุกดาหาร ลงพื้นที่สนับสนุนให้กำลังใจกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ดำเนินการทอผ้าลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”

จังหวัดมุกดาหาร: พ่อเมืองมุกดาหาร ลงพื้นที่สนับสนุนให้กำลังใจกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ดำเนินการทอผ้าลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  เวลา 14.00 น.

นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารลงพื้นที่สนับสนุนให้กำลังใจกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ดำเนินการทอผ้า เพื่อเดินหน้าเร่งขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาผ้าลายพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”  พร้อมด้วย นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร  นักวิชาการผู้รับผิดชอบกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ออกติดตามความก้าวหน้าและเยี่ยมชมให้กำลังใจ/แนะนำ การทอผ้าลายขอเจ้าฟ้าฯ ในพื้นที่ อำเภอดงหลวง ชมผลิตภัณฑ์ผ้าไหม-ฝ้ายลายขอพระราชทานจากกลุ่มทอผ้าในโครงการ ส่งเสริมศิลปาชีพสานแว้-นาโคกกุง ม.3 ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

เพื่อเป็นการกระตุ้นการทอผ้าลายพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ให้ทันกับความต้องการของลูกค้าและส่งเสริมการตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าพร้อมสวมใส่ตามความต้องการของลูกค้า ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการ ประชาชนมีโอกาสได้สวมใส่ผ้าทอลายพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ของจังหวัดมุกดาหารให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

ในการนี้ นายอำเภอดงหลวง พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอได้ร่วมให้ข้อมูลและติดตามความก้าวหน้าการทอผ้าลายพระราชทานครั้งนี้ด้วย

ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)