พช.มุกดาหารร่วมประชุมเตรียมการจัดงานกาชาดและงานของดี จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/2564

พช.มุกดาหารร่วมประชุมเตรียมการจัดงานกาชาดและงานของดี จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/2564

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564   เวลา 13.30 น.

นายวีระชัย นาคมาศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร  มอบหมายให้นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานกาชาดและงานของดี จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/2564 มีหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้แทน ของจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมประชุมฯ โดยมีประเด็นเนื้อหาที่สำคัญๆดังนี้

1.ภาพรวมการจัดกิจกรรมในงานกาชาดฯ เช่นกำหนดการจัดงาน ในระหว่างวันที่ 5-13 มีนาคม รวม 9 วัน 9 คืน พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์/ และพิธีเปิดงาน การออกร้านนาวาพาโชค กิจกรรมเดินแบบผ้าไหม /ผ้าพื้นเมือง การออกสลากกาชาด

2.รายงานผลความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรค ในการเตรียมการจัดงานกาชาด ประจำปี 2564

ในการนี้นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบหมายให้นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมฯในครั้งนี้ ในฐานะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรมงานกาชาด ประจำปี 2564

ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)