พช.มุกดาหาร: พัฒนาการจังหวัด/ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ/นักวิชาการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนา กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 ณ วัดบรรพตมโนรมย์

@ มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

พช.มุกดาหาร: พัฒนาการจังหวัด/ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ/นักวิชาการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนา กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 ณ วัดบรรพตมโนรมย์

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563   เวลา 13.00 น.

นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายอำพร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและนักวิชาการพัฒนาชุมชนลงพื้นที่เตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนา กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 ซึ่งมีหมายกำหนดการจะจัดขึ้น ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ วัดบรรพตมโนรมย์ ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร

ในการนี้พัฒนาการจังหวัดและคณะได้เข้ากราบนมัสการพระครูศิริปุญญกิจ เจ้าอาวาสวัดบรรพตมโนรมย์ เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๒ และพระครูประจักษ์บุญญาทร เจ้าคณะอำเภอเมืองมุกดาหาร เพื่อนำถวายถึงวัตถุประสงค์การดำเนินกิจกรรมตามวัน เวลาดังกล่าว และถวายจตุปัจจัยไทยธรรมในโอกาสมารับตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ในครั้งนี้ด้วย

ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)