พช.มุกดาหารลงพื้นที่ อำเภอเมือง สนับสนุนการบันทึกเสียงและจัดทำคลิป VDO แปลงนา ผู้นำต้นแบบ นายเก่งกล้า สุขรี่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

พช.มุกดาหารลงพื้นที่ อำเภอเมือง สนับสนุนการบันทึกเสียงและจัดทำคลิป VDO แปลงนา นายเก่งกล้า สุขรี่ ผู้นำต้นแบบ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  เวลา 09.30 น.

พัฒนาการจังหวัดมุกดาหารมอบหมายนายอำพร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนางสาวพิณพิชญา ก่อคุณ พัฒนาการอำเมืองมุกดาหารลงพื้นที่แปลงนา นายเก่งกล้า สุขรี่ หมู่ 11 บ้านโคกหินตั้ง ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ร่วมสนับสนุนและให้ข้อมูลประกอบการบันทึกเสียงและจัดทำคลิป VDO การดำเนินงานขับเคลื่อนตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้นำต้นแบบตามหลัก “ทฤษฏี ใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล”ซึ่งจะออกอากาศทางคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ( สวท.มุกดาหาร)

ทั้งนี้ในการรับฟังและรับชมการออกรายการ ได้ทั้งวิทยุ/ช่วงคุยสบายได้ประเด็นทาง คลื่น 99.25 MHZ เวลา 16.45 น.และทางเฟสบุก/ในรายการ 4  แยกข่าว ช่วงเวลา 16.10–17.00 น.   ทั้ง  9  จังหวัดอิสานตอนล่าง ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นี้

ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)