พช.มุกดาหาร ร่วมติดตามรับฟัง/ชมการประชุมฯกรมฯผ่านระบบ VideoConference สนับสนุนการเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2

@ มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

พช.มุกดาหาร ร่วมติดตามรับฟัง/ชมการประชุมฯกรมฯผ่านระบบ VideoConference สนับสนุนการเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม  2563   เวลา 09.30 น.

นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มงานฯและนักวิชาการพัฒนาชุมชน สพจ.มุกดาหาร ร่วมรับฟังการประชุมสรุปบทเรียนและเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัด

ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)