พช.มุกดาหาร : ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

พช.มุกดาหาร : ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563  เวลา 10.00 น.

นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมฯ

ในการนี้ นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบหมายนางสาวพันสี คุณธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมกิจกรรมฯ พัฒนาพื้นที่ ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)