พช.มุกดาหารร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ประเมินผลการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

วันพฤหัสบดีที่  16  กันยายน  2563

นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นางสาวพิณพิชญา ก่อคุณ พัฒนาการอำเภอเมืองมุกดาหาร นางบุผา  ปัญญา  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางสาวอมรรัตน์  มีเที่ยง  ตัวแทนพัฒนากร อำเภอนิคมคำสร้อย  เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระหว่างวันที่  16 – 17 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ในการนี้ นางนวลจันทร์  ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีกล่าวต้อนรับและเปิดงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้แทนพัฒนาการอำเภอ นักวิชาการจังหวัด ผู้แทนพัฒนากร และแชมป์จากหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี จำนวน 4 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 8 คน

ภาพ/ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สพจ.มุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)