“เปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่ของคนทำ D ได้ ดี” กิจกรรม Kick Off โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D)

🛣มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง🌅

“เปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่ของคนทำ D ได้ ดี”

กิจกรรม Kick Off โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D)

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2563  เวลา 09.30 น

นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นางสาวรักชนก โพธิสาร นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม “เปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่ของคนทำ D ได้ ดี” กิจกรรม Kick Off โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 – 3 ชั้น1 โรงแรมอวานีขอนแก่น โฮเต็ล แอนด์ คอรเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

ในการนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีกล่าวต้อนรับและเปิดงาน กิจกรรมในงานประกอบด้วย การแสดงอัตลักษณ์พื้นถิ่นภาคอิสาน โดยกลุ่มเยาวชนพื้นถิ่น และการบรรยายพิเศษ จุดประกายแนวคิดที่สร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นลักษณะของการพัฒนาเพิ่มมูลค่าเน้นนำเสนอให้ตรงใจลูกค้าสมัยใหม่ โดยผู้แทนจากภาควิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย  ผู้ประกอบการ OTOP (QD) จุดดำเนินการ(ขอนแก่น) จำนวน 47 คน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด จังหวัดละ 1 คน จำนวน 20 จังหวัด รวมจำนวนทั้งสิ้น 67 คน

 

ภาพ/ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สพจ.มุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)