พช. มุกดาหาร : ผู้จัดการทั่วไป CP ALL บริษัทไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด และมิสแกรนด์มุกดาหาร 2020 พร้อมคณะ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

@ มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

พช. มุกดาหาร  : ผู้จัดการทั่วไป CP ALL บริษัทไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด และมิสแกรนด์มุกดาหาร 2020 พร้อมคณะ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น.

นายสันติ แก้วลอยมา ผู้จัดการทั่วไป CP ALL บริษัทไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด และ นางสาวณัฐณิชา ศรีทองสุก (โบนัส) มิสแกรนด์มุกดาหาร 2020 พร้อมคณะ ได้มาขอเข้าพบนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เพื่อมาแนะนำตัวที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นมิสแกรนด์มุกดาหาร และแสดงเจตจำนงที่จะเข้ามาช่วยเหลือการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร และโปรโมทสินค้า OTOP จังหวัดมุกดาหาร ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ในการนี้ นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และนักวิชาการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ได้ให้การต้อนรับและเยี่ยมชมศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดมุกดาหาร

ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังใหม่)

(Visited 1 times, 1 visits today)