พช.มุกดาหารร่วมกับภาคี นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

@ มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

พช.มุกดาหารร่วมกับภาคี นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น.  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองมุกดาหาร

นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร นำคณะพัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ผู้นำอช. ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรเครือข่ายในชุมชน และพี่น้องประชาชนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการรวมพลังผู้นำ องค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชน บริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

สำหรับการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ผู้นำชุมชนและประชาชนทำความดี มีจิตสาธารณะ และเพื่อเป็นโลหิตสำรองสำหรับผู้เจ็บป่วยทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่  และมีผู้เข้าร่วมลงทะเบียนบริจาค จำนวน  91  ราย ผ่านการคัดกรอง 56 ราย มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน  56  คนและผู้ร่วมลงทะเบียนบริจาคประกอบด้วย

  1. ผู้นำกลุ่ม/องค์กร จำนวน 13 คน
  2. เครือข่ายภาคี จำนวน. 15 คน
  3. ประชาชนทั่วไป จำนวน 31 คน
  4. ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง จำนวน 32   คน

ปริมาณโลหิตที่บริจาค  รวม 20,300    ซีซี.

ในการนี้ ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์   ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารและคณะ ร่วมให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิต และเทศบาลเมืองมุกดาหารได้มอบหมวกนิรภัย จำนวน 10 ใบสำหรับผู้มาบริจาคโลหิตในครั้งนี้

 

ภาพ/ข่าวโดย สพจ.มุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565..

(Visited 1 times, 1 visits today)