พช.มุกดาหาร ฮักแพงแบ่งปัน สร้างเวทีเรียนรู้ แบ่งปัน ขยายผลปลูกผักสวนครัว ตามโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน

🛣มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง🌅
พช.มุกดาหาร ฮักแพงแบ่งปัน สร้างเวทีเรียนรู้ แบ่งปัน ขยายผลปลูกผักสวนครัว ตามโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน

🗓วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. บ้านพักนายวีระยุทธ์ สุวรรณศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สพอ. คำชะอี เลขที่ 96 ม.1 ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง

นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสาวพันสี คุณธรรม หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเเทศการพัฒนาชุมชน และนางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด/ ออกติดตาม สนับสนุน ร่วมเวทีเรียนรู้ แบ่งปัน ขยายผลปลูกผักสวนครัว ตามโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ภายใต้แผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”กับทีมงานข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย และแกนนำชุมชนบ้านภู พื้นที่ปลูกบริเวณบ้าน มีการปลูกมะเขือ มะนาว ผักชี พริก มะละกอ หอมแบ่ง ผักหวานและได้แบ่งปันกล้าผักหวาน มะเขือให้กับผู้ร่วมกิจกรรม และมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนการเพาะกล้าผักหวานและร่วมปลูกผักบนหลุมพอ นอกจากนี้ นางจิตตราวันท์ ยืนยง ประธานกพสจ./กพสอ.นิคมคำสร้อย ร่วมกิจกรรมและผู้นำชุมชนอำนวยความสะดวกในครั้งนี้ด้วย เพียง                                         ในการนี้ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนการเพาะกล้าผักหวาน และการปลูกผักในถุงกระสอบเพื่อประดับหน้าบ้านให้สวยงาม เนื่องจากบ้านภู เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวOtop เพื่อการท่องเที่ยว ที่มีบุคคลภายนอกเดินทางมาเที่ยวและพักค้างเป็นจำนวนมก
#ฅนมุกปลูกผักทุกครัวเรือน#
📸 ภาพ/ข่าวโดย สพจ.มุกดาหาร
CDD MUKDAHAN : Change for Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)