โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ 2563 Copy

วันที่ 25 ธันวาคม 2562

วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการประชุมให้ความรู้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายอำพร พลเยี่ยม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุมเพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายองค์ความรู้ KBO เป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือ และการสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิตชุมชนไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่า เป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมเป็นกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) หรือระดับ 1-3 ดาว จำนวน 20 คน และคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด จำนวน 20 คน รวม 40 คน ณ ห้องมรกต โรงแรมพลอยพาเลซ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 🌍

🏁ภาพและข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร    CDD MUKDAHAN : Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)