พช.มุกดาหารเตรียมความพร้อมโครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน โดย นายอำพร พลเยี่ยม หัวหน้ากลุ่มฯจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารตลาด ผู้บริหารการตลาด (CMO) เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และเครือข่ายภาคีที่เกี่ยวข้อง โครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ เป้าหมายตลาดประชารัฐ 21 แห่งในจังหวัดมุกดาหาร เพื่อทบทวน/ประเมินผลการดำเนินงานตลาดที่ผ่านมา และกำหนดแผนแนวทางการส่งเสริมตลาด

(Visited 1 times, 1 visits today)