นายอำเภอดงหลวง มอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

@ดงหลวง แดนวิมาน วันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายสมศักดิ์ บุญจันทร์ นายอำเภอดงหลวง มอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 ในวันประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ให้แก่ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านชะโนดน้อย ม.3 ตำบลชะโนดน้อย ในการนี้ นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง ได้มอบแนวทางในการดำเนินงานขับเคลื่อนให้แก่หมู่บ้าน เพื่อยกระดับทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดงหลวง

(Visited 1 times, 1 visits today)