พจ.มห.มอบหมายบุคลากรเข้าร่วมโครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน และจัดทำระบบการวิเคราะห์ตามข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้ ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดของแก่น

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นางสาวพันสี คุณธรรม หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายลภนพัฒน์ ไวศิษฎ์สกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ เข้าร่วมโครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน และจัดทำระบบการวิเคราะห์ตามข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้ ประจำปี ๒๕๖๒  โครงการดังกล่าวฯ ดำเนินการระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดของแก่น โดยกลุ่มเป้าหมายฯ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัด ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวนทั้งสิ้น ๔๐ ท่าน   ณ โรงแรมโฆษะ อำเมืองเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

(Visited 1 times, 1 visits today)