มุกดาหาร จัดแสดงชุดกระเช้าของฝาก ของขวัญในเทศกาลปีใหม่ไทย ๒๕๖๓ ด้วยผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์ OTOP ” สุขใจผู้ให้ ชื่นใจผู้รับ ชุมชนมีสุข “

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ เยี่ยมชมและเลือกซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่ ในการนี้นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายนายอำพร พลเยี่ยม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนฯ จัดแสดงชุดกระเช้าของฝาก ของขวัญในเทศกาลปีใหม่ไทย ๒๕๖๓ ด้วยผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์ OTOP ” สุขใจผู้ให้ ชื่นใจผู้รับ ชุมชนมีสุข ” เพื่อจำหน่ายและรับสั่งจอง ณ บริเวณหน้าห้องประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร (ห้องประชุมแก้วกินรี) ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

(Visited 1 times, 1 visits today)