พจ.มห.ร่วมพิธีทอดถวายกฐินสามัคคีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี ๒๕๖๒

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๕๙ น.นายชยันต์​ ศิริ​มา​ศ​
ผู้ว่าราชการ​จังหวัดมุกดาหาร​ เป็นประธานในพิธีทอดถวายกฐินสามัคคีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี ๒๕๖๒ ในการนี้นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์​ พร้อมบุคลากรในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ร่วมดำเนินการจัดพิธีในครั้งนี้ ซึ่งได้รับยอดบริจาคกฐินสามัคคีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี ๒๕๖๒​ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗๐๐,๙๙๙ บาท (เจ็ดแสนเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) โดยมีพระครูสันตจิตตานุรักษ์ เจ้าคณะอำเภอดอนตาล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พุทธศาสนิกชนในอำเภอดอนตาลและใกล้เคียง​ ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก พร้อมนี้นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายสุดสาคร แสนสุข พัฒนาการอำเภอดอนตาล และบุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมในพิธี ณ วัดเวินไชยมงคล ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 1 times, 1 visits today)