พจ.มห.ส่งบุคลากร ร่วมพิจารณาร่างแผนงาน อบจ.มห.ปี 63

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายนายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุม(เล็ก) องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร /ภาพและข่าวโดย : สพจ.มุกดาหาร: CDD MUKDAHAN : Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)