มุกดาหาร เร่งมือยกระดับขับเคลื่อน OTOP

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายนายอำพร พลเยี่ยม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP อำเภอนิคมคำสร้อย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน OTOP ทั้งนี้ นายอำเภอนิคมคำสร้อยได้มอบทิศทางการพัฒนา otop การประชาสัมพันธ์ otop เพื่อต่อยอดการพัฒนา และนายธนโชติ โชติบุญศักดิ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร ร่วมให้แนวทางในการพัฒนา otop แก่กลุ่มเป้าหมาย ณ ห้องประชุมอำเภอนิคมคำสร้อย /ภาพและข่าวโดย : สพจ.มุกดาหาร: CDD MUKDAHAN : Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)