พจ.พบ ประชาชน

วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดมุกดาหาร โครงการส่งเสริมอาชีพการทำไม้กวาดดอกหญ้า บ้านแข้ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านค้อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร โดยพัฒนาการอำเภอคำชะอีเป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ

(Visited 1 times, 1 visits today)