พช.มุกดาหาร ลุย..แก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของ ปชช.

วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พบปะ ให้กำลังใจ และมอบแนวทางการดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดมุกดาหาร โครงการส่งเสริมอาชีพการทำไม้กวาดดอกหญ้า บ้านแมด หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร โดยพัฒนาการอำเภอคำชะอีและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอคำชะอีทุกคนร่วมอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

(Visited 1 times, 1 visits today)