วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น.นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม หอแก้วมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีคณะกรรมการจากภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย และผู้ประกอบการ จำนวน 70 คน เข้าร่วมการประชุม เพื่อร่วมพิจารณาและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมฯ พร้อมนี้นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานที่ผ่านมาและที่ประชุมร่วมกันกำหนดรูปแบบ แนวทาง และแผนการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความยั่งยืนต่อไป ณ โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ โฮเทล อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น.นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม หอแก้วมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีคณะกรรมการจากภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย และผู้ประกอบการ จำนวน 70 คน เข้าร่วมการประชุม เพื่อร่วมพิจารณาและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมฯ พร้อมนี้นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานที่ผ่านมาและที่ประชุมร่วมกันกำหนดรูปแบบ แนวทาง และแผนการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความยั่งยืนต่อไป ณ โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ โฮเทล อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 1 times, 1 visits today)