วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายศุภกร มูลสุวรรณ รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานการประชุมพิจารณาให้ความเห็นในการรับรองผลการพัฒนาตนเองและพิจารณารับรองผู้ผ่านการประเมินตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน(มชช.) ปี 2562 กลุ่มเป้าหมายในการประชุม ประกอบด้วย ผู้สมัครเข้าสู่ระบบ 4 ประเภท 28 หน่วยนับ ,คณะอนุกรรมการตรวจประเมินฯ , คณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน รวม 55 คน ในการนี้นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร นายอำพร พลเยี่ยม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการ สพจ. มุกดาหาร ร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายศุภกร มูลสุวรรณ รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานการประชุมพิจารณาให้ความเห็นในการรับรองผลการพัฒนาตนเองและพิจารณารับรองผู้ผ่านการประเมินตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน(มชช.) ปี 2562 กลุ่มเป้าหมายในการประชุม ประกอบด้วย ผู้สมัครเข้าสู่ระบบ 4 ประเภท 28 หน่วยนับ ,คณะอนุกรรมการตรวจประเมินฯ , คณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน รวม 55 คน ในการนี้นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร นายอำพร พลเยี่ยม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการ สพจ. มุกดาหาร ร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

(Visited 1 times, 1 visits today)